top of page
Navigator ökar möjligheten till att växa hållbart. Bilden föreställer de tillväxtresor som gjorts med stöd av Navigator.

NAVIGATOR SCALEUP

- Stödjer utvecklingen av tillväxtledarskapet i företag med ambition att växa

"När företag växer finns det alltid risker. Banker och företag som jobbar nära skalbara tillväxt företag vet att affärsidéer som egentligen är bra och bärkraftiga ofta kan slås ut till följd av för lite kapital, utmanande lönsamhet samt brist på kompetens och struktur. Men det finns vägar att gå för att minska dessa risker – en Navigator."

Citat: Per Skargren, vd Sparbanken Sala

Är du företagare - entreprenör i ett SME och vill skapa tillväxt med din affärsidé?

Känner du att den operativa vardagen tar över? Är ert företags tillväxt strategier i behov av affärs stöd, för att

realisera era mål och drömmar som företagare? Vänta inte, här är svaret. Strategier är ingen lyx för storföretagen,

det är minst lika viktigt i tillväxtföretagen. Ett effektivt sätt är att ha en Navigator, fyra för er matchade tillväxt- kompetenser som coachar era drömmar och ser till att tankar, ord och handling blir ett. Navigator är språng-

brädan, interim (tillsvidare) teamet som tar er från startup till moget och ekonomiskt hållbart företagande.

Ett sätt att agera som det stora företaget, tills att ni får fart på affärerna och har möjligheter att ta in

kompetens och kapital. Kombinationen är ingredienser som krävs för att skapa hållbar tillväxt.

Fyra navigatorledamöter ger dig som företagare vind i ryggen för att utveckla ditt företag.

Navigatorledamöter, ett team på fyra, som verkar för att ge dig som företagare - entreprenör vind i seglen. De fungerar som ett interim = tillsvidare team som skapar möjligheter för dig att lyckas med din affärsidé.

Navigator ett globalt nätverk av tillväxtkompetenser - navigatorledamöter som är matchade för ditt företags tillväxtresa.i Navigator Scaleup.

Ett nätverk av kompetenser som är vassa på både tillväxt och strategi och som vet vad som krävs för att lyckas. Med ett coachande förhållningsätt får de dig som entreprenör - företagare att få fart på tillväxten i ditt företag.

För att förverkliga dina tillväxtmål så krävs stratgier kring hur dessa ska uppnås. Var vill du som företagare vara om fem år?

För dig som vill ägna dig åt att skapa värde i ditt SME företag. Navigatormötena är utformade utifrån den tids- och resursbrist som företagare upplever. En stund för att lämna en operativ vardag och lyfta blicken.

bottom of page