top of page

Navigator startade som ett EU projekt - övergått till en permanent tillväxtmaskin

Två forskningar som Esbri lyfte i tidningen Entré, blev till en skiss på en servett i lunchrummet och numera Navigator Scaleup.

Med externa kompetenser och bankernas stöd för tillväxt skulle vi få fart på ryggraden i svensk ekonomi, mikro- och småbolagen. Som EU projekt hette vi Tillväxtmotor och Business Generator. Därefter Navigator - språngbrädan från "pappersstyrelse" till professionell styrelse.

Det finns ett tydligt gap i de strategiska lednings processerna för "driva vidare" företagen. Istället för att skalbara bolag genom rätt kompetens och kapital får möjlighet att lyckas, så har vi i dagens Sverige nästan utarmat tillväxtbolagen, som ska fylla det som tyskarna benämner "Mittelstand". Vi behöver ta vara på initiativ som skapar riktig tillväxt i företagen. Hållbar tillväxt.

Vinnare European Enterprise Promotion Award Investing in Entrepreneurial skills

Sverige, Business Generator vann. Det var 2 800 projekt och 32 länder och en enig jury som tyckte att våra konkreta tillväxt resultat var något alldeles speciellt. Vi fortsätter att prestera tillväxt. Vi överträffar t o m våra egna vinnar-resultat från 2017.

Vinnova Sveriges Innovationsmyndighet
Stärk entreprenörskapets förändringsledarskap - stimulera innovationskraften

Genom att stärka entreprenörskapet och stimulera innovationskraften i mikro- och småbolag med stöd av en navigator, en blandning av entreprenörskap och externt management, ska vi driva fram fler ”guldkorn” och hållbar tillväxt i hela landet. Skapa en normförändring och sänka trösklarna för innovativa entreprenörer att stärka förändringsledarskapet. Det ska vara enkelt att få in rätt extern management i ledningsprocesserna och lika naturligt för det mindre företaget, som att det stora bolaget har expertkompetenser och har ett strategiskt synsätt på sin förnyelseprocess.

Navigator Linköpings Universitet Charlotte Norrman Jeanette Engzell och Anette Rhudin.jpg
Familjen Ingvar Kamprad Stiftelsen står bakom möjligheterna för forskarna Charlotte Engzell och Jeanette Engzell, från Linköpings Universitet, att forska om Navigator Scaleup och vad som får företag att utvecklas och växa.

− Gruppen mindre etablerade företag med tillväxtpotential utanför storstäderna är ett område där det saknas såväl stöd som kunskap. Trots att de kan bidra till regional utveckling och tillväxt, säger Charlotte Norrman, biträdande professor och verksam på avdelningen för Projekt, innovation och entreprenörskap (PIE) vid Linköpings universitet.

Nu ska hon undersöka den här typen av etablerade, mindre företag och deras väg framåt − tillsammans med PIE-kollegan och biträdande universitetslektorn Jeanette Engzell samt företagsutvecklaren och entreprenören Anette Rhudin.

bottom of page