top of page

STIFTELSEN NAVIGATOR

Sparbankernas riksförbunds logga stiftare till Stiftelsen Navigator

 – Stiftelsen Navigator - Skapa tillväxt i skalbara bolag, har som ändamål att stödja utvecklingen av

tillväxt ledarskapet i mikro- och små bolag (1 - 49 anställda), SME, vars ledning och ägare har en vilja

och ambition att växa omsättningsmässigt och skapa nya arbetstillfällen. Stiftelsen ska verka i hela Sverige.

Stiftelsen Navigator är stiftad av Sparbankernas Riksförbund.

Sparbankerna vill lyfta frågan kring tillväxt genom satsningen på Stiftelsen Navigator. Stiftelsen

ska stötta utvecklingen av mikro- och småbolag (1 – 49 anställda) SME, vars ledning och ägare har

en vilja och ambition att växa omsättningsmässigt och skapa nya arbetstillfällen. Sverige har

cirka 1,1 miljon registrerade bolag, varav 99,9 procent av dem ingår i kategorin små- och medelstora

företag, SME. Upp till 70 procent av dessa företag uppger att de kan tänka sig att växa både med

ökad omsättning och antalet anställda, men uppger samtidigt att bristen på tid och resurser

förhindrar dem från att fullfölja sina ambitioner. Det är där en Navigator ska komma in.


Styrelsen Stiftelsen Navigator

Anette Rhudin ordförande i Stiftelsen Navigator

Anette
Rhudin
Stiftelsen Navigator

Per Skargren Sala Sparbank vice ordförande i Stiftelsen Navigator

Per
Skargren
Sala Sparbank

Björn Elfstrand, vd Sparbankernas Riksförbund styrelseledamot i Stiftelsen Navigator

Björn
Elfstrand
Sparbankernas Riksförbund

Claes Edberg Leksands Sparbank styrelseledamot i Stiftelsen Navigator
Lennart profilfoto_LU-8506.jpg
Mia Rolf Wihlborgs Fastigheter styrelseledamot i Stiftelsen Navigator

Claes
Edberg
Leksands Sparbank

Lennart 
Jägerståhl

 

Mia Rolf
Wihlborgs Fastigheter

bottom of page