top of page

 – Stiftelsen Navigator - Skapa tillväxt i skalbara bolag, har som ändamål att stödja utvecklingen av

tillväxt ledarskapet i mikro- och små bolag (1 - 49 anställda), SME, vars ledning och ägare har en vilja

och ambition att växa omsättningsmässigt och skapa nya arbetstillfällen. Stiftelsen ska verka i hela Sverige.

Stiftelsen Navigator är stiftad av Sparbankernas Riksförbund. 


Styrelsen Stiftelsen Navigator

Anette Rhudin ordförande i Stiftelsen Navigator

Anette
Rhudin
Stiftelsen Navigator

Per Skargren Sala Sparbank vice ordförande i Stiftelsen Navigator

Per
Skargren
Sala Sparbank

Björn Elfstrand, vd Sparbankernas Riksförbund styrelseledamot i Stiftelsen Navigator

Björn
Elfstrand
Sparbankernas Riksförbund

Claes Edberg Leksands Sparbank styrelseledamot i Stiftelsen Navigator
Lennart profilfoto_LU-8506.jpg
Mia Rolf Wihlborgs Fastigheter styrelseledamot i Stiftelsen Navigator

Claes
Edberg
Leksands Sparbank

Lennart 
Jägerståhl

 

Mia Rolf
Wihlborgs Fastigheter

Sparbankernas_Riksforbund_Office_pos logga.png

Stiftelsen Navigator

bottom of page