top of page

Kapital, kompetens är kombinationen för hållbar tillväxt i företagen

Navigator Scale up baseras på två forskningar. En som visar på bankernas viktiga roll för tillväxten i Sverige och det lokala näringslivet.  Samt en där rätt kompetens är en nyckelfaktor för hållbar tillväxt. "Genom att kontinuerligt förnya sin kunskapsbas vinner de konkurrensfördelar. Förmågan att integrera externa och interna kunskaps flöden är en nyckelfaktor."

Stiftelsen Navigators vision är att tillgängliggöra detta framgångsrika koncept, som visat på fantastiska tillväxt resor.            Vi driver Navigator via en tillväxt plattform, såsom en science park t ex. och en bank eller annan som tillför kapital.

Tillsammans ser de till att företagare, inom SME, med skalbara affärsidéer får möjligheten att påbörja sin tillväxt resa.

Kompetens betyder överensstämma på latin. Vi betraktar varje enskilt företag som unikt och matchar därmed olika navigator ledamöter - tillväxt kompetenser till alla bolag. Vi utgår alltid från det enskilda företagets process och mål. Och som sagt vet att det är viktigt att de externa kompetenserna överensstämmer med företagets behov.

Matchningen är en avgörande framgångsfaktor.

NAVIGATOR SCALEUP

Dalarna Science Park driver Navigator i Dalarna
BizMaker Navigator Scaleup i Västernorrland
Ideon Science Park i Lund
Leksands Sparbank driver Navigator tillsammans med Dalarna Science Park.
Create Navigator i Västerås
Sala Sparbank tillsammans med Create driver de Navigator i Sala Heby området
Glava Energy Center tillsammans med Westra Wermlands Sparbank
Science Park Skövde driver Navigator med stöd från Lidköpings Sparbank, Sparbanken Skara och Åse Visste Sparbank
LTU-Business-red-CMYK.png
bottom of page